Kannattava ja
vastuullinen
alkutuotanto

Alkutuotanto on murroksessa. Maa-, metsä- ja kalatalouden on sopeuduttava muuttuvaan toimintaympäristöön.

Maan- ja vesien käyttöön kohdistuu kannattavuuden ja kestävyyden näkökulmasta uusia ja aiempaa vahvempia tarpeita.

Haasteena on tuotannon kannattavuuden lisääminen ja markkinoiden kysyntään vastaaminen samaan aikaan huolehtien ilmasto- ja ympäristövaikutusten hillinnästä.

Ikoni: Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

Luken tutkimusohjelma Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto etsii ratkaisuja näihin haasteisiin.

Tavoitteenamme on turvata kestävä alkutuotanto niin, että puuta ja ruokaa riittää myös tuleville sukupolville, emmekä kavenna luonnon monimuotoisuutta

Mikko Kurttila, ohjelmajohtaja
Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

Tuottava metsä edellyttää metsänhoitoa

Edistämme tutkimuksella aktiivista ja kestävää metsänhoitoa. Tutkimme erilaisia metsänkäsittelytapoja ja sekametsien metsänhoitoa. Tavoitteena on monipuolistaa metsien käsittelyjä ja lisätä metsien sopeutumiskykyä ja monimuotoisuutta muuttuvissa kasvuolosuhteissa.

Terveet ja hoidetut metsät tarjoavat elinympäristöjä eläimille ja kasveille ja virkistyskäyttömahdollisuuksia ihmisille

Tutkimme eri tapoja lisätä metsien kasvua. Tavoitteena on, että metsät tuottavat teollisuuden tarpeisiin aiempaa enemmän laadukasta puuraaka-ainetta, jolla pystytään korvaamaan fossiilisia materiaaleja.

Mikko Kurttila

Tuotamme työkaluja puiden jalostamiseen sekä ratkaisuja talousmetsien tavoitteelliseen kasvattamiseen ja niiden entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen.

Tarjoamme ajankohtaista tietoa metsänomistajille ja metsävaroja hyödyntävälle teollisuudelle metsien käsittelyjen monipuolistamisesta, monimuotoisuuden lisäämisestä ja uusista metsänhoidon ja metsien käytön ratkaisuista.

Tavoitteena on kannattava ruoantuotanto

Maatalouden suurimpana haasteena on kannattavuuden ja kestävyyden lisääminen. Heikko kannattavuus hidastaa uusien kestävien ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Tuemme maatilayritysten kilpailukykyä ja uudistumista jalkauttamalla tutkimustietoa käytäntöön.

Tuemme tutkimuksen keinoin maatalouden jatkuvuutta turvaavaa rakennemuutosta. Tavoitteenamme on, että Suomessa tuotetaan ruokaa kestävästi, hyväksyttävästi ja kannattavasti huolehtien samalla ruokaturvasta.

Tuotettu ruoka on ravinteikasta, puhdasta ja turvallista. Tuotamme tietoa ja ratkaisuja tuotannon kestävyyden, kannattavuuden, monipuolisuuden ja sopeutumiskyvyn lisäämiseen myös globaalisti.

Tutkimme, miten viljelyä voidaan monimuotoistaa ja viljelykasvivalikoimaa monipuolistaa. Arvioimme esimerkiksi palkokasvien ja erikoiskasvien tuottamia hyötyjä monipuolisesti ja erityisesti kannattavuuden näkökulmasta.

Tutkimuksen keskiössä ovat myös tuotantoeläinten hyvinvointi ja eläinperäisten elintarvikeketjujen ilmastokestävyys. Tutkimuksessa hyödynnämme Luken monipuolisia tutkimusinfrastruktuureja.

Tuemme tutkimuksella sitä, että kotimaisella tuotannolla on mahdollisuus vastata kysyntään myös ruokavalioiden muuttuessa. Puhtaalla ja laadukkaalla suomalaisesta ruoalla on kaikki edellytykset tulla varteenotettavaksi vientituotteeksi.

Teknologia auttaa rakennemuutoksessa

Tuomme uudet teknologiat, sovellukset ja tiedonkeruumenetelmät osaksi alkutuotannon käytäntöä tavoitteena kustannustehokas ja kestävä tuotanto.

Teknologia auttaa sekä vähentämään alkutuotannon työvoimavaltaisuutta että houkuttelemaan nuoria osaajia alkutuotannon pariin.

Valintajalostus lisää tuottavuutta, kannattavuutta ja sopeutumiskykyä

Nykyaikaiset genomitietoon perustuvat valintamenetelmät nopeuttavat ja tarkentavat kasvi- ja eläinaineksen valintajalostusta.

Kehitämme laskennallisia menetelmiä ja jalostustyökaluja, jotka parantavat kotieläinten ja kasvatettavien kalojen terveyttä, kasvien viljelyvarmuutta sekä niiden kasvua ja laatua.

Tarjoamme tutkittua tietoa ja uusia ratkaisuja päättäjille

Tutkimme kansallisen ja kansainvälisen politiikan vaikutuksia alkutuotantoon ja kehitämme päätöksenteon malleja tukemaan luonnonvarojen kestävää hallintaa.

 

Ikoni: Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

Autamme uudistamaan alkutuotantoa viisaasti – aiempaa monipuolisemmaksi, hyväksyttävämmäksi, varmemmaksi ja tehokkaammaksi.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Kuvat:
Eetu Ahanen, Hannu Huttu, Olli Leino, Omer Levin, Erkki Oksanen, Katja Tähjä