Viranomais- ja asiantuntija­palvelut

Viranomais-j a asiantuntijapalvelut

Edessäsi aukeava maisema pitää sisällään valtavasti luonnonvaroja. Luken Viranomais- ja asiantuntijapalvelut -ohjelma kerää ja analysoi tietoja niistä.

Kymmenien erilaisten seurantojen, katsausten ja muiden tiedonkeruiden avulla selvitämme, kuinka kestävästi käytämme esimerkiksi metsä-, riista tai kalavaroja.

Tuotamme tietoa, työkaluja ja palveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tiedosta hyötyvät myös luonnonvarojen tilasta kiinnostuneet kansalaiset kotipuutarhureista vapaa-ajan kalastajiin.”

Katja Holmala,
ohjelmajohtaja, Viranomais- ja asiantuntijapalvelut

Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää ajantasaista tietoa muutoksista elinympäristöissä ja lajistossa sekä ymmärrystä muutosten syistä ja seurauksista. Siksi kartoitamme luonnonvarojen tilaa ja käyttöä jatkuvilla seurannoilla, joista syntyy pitkiä aikasarjoja.

Aikasarjat auttavat hahmottamaan, milloin kyse on luonnonvaroihin liittyvästä luontaisesta vaihtelusta ja milloin esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen liittyvästä pysyvästä muutoksesta.

Kun luonnonvarojen käyttö on kestävää, luonto pystyy palautumaan ja korvaamaan sen, mitä hyödynnämme. Näin varmistamme, että myös seuraavat sukupolvet voivat nauttia luonnonvaroista.

Seuraamme luonnonvarojen tilaa ja käyttöä metsissä, maatalousympäristöissä ja vesistöissä. Keräämme tietoa lajien ja elinympäristöjen lisäksi luonnonvaroihin perustuvista elinkeinoista, kuten puutarha- ja maataloudesta, metsätaloudesta, luonnon hyvinvointipalveluista ja vesiviljelystä.

Minkälaista tietoa tarjoamme luonnonvarojen tilasta?

Tässä muutama esimerkki:

Tuotamme tietoa Suomen metsävaroista, maankäytöstä sekä metsien terveydentilasta ja monimuotoisuudesta Valtakunnan metsien inventoinnilla. Sata vuotta sitten käynnistetty metsävarojen seuranta on tänään tärkeä osa suomalaista ilmastopolitiikkaa sekä kestävää metsätaloutta.

Kerrytämme maataloudesta tietoa, joka helpottaa viljelijöiden työtä. He voivat hyödyntää tietoa esimerkiksi torjuessaan tuholaisia tai ennakoidessaan, mitä viljalajikkeita kannattaa viljellä.

Tuottamamme tiedon avulla maanomistajat voivat osallistua keskusteluun esimerkiksi riistaeläinkannoista. Näin ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon alueensa luonnonvaroista.

Ylläpidämme lisäksi eliölajien monimuotoisuutta ja tuemme kestävää jatkojalostusta tekemällä monipuolista työtä viljelykasvien, kotieläinten, metsäpuiden ja kalojen geenivarojen parissa. Työtä ohjaa suomalainen lainsäädäntö.

Varastoimme peltokasvien siemeniä alkutuotantoa varten ja säilytämme Suomen alkuperäisten kotieläinrotujen, kuten suomenlampaan ja pohjoisuomenkarjan, alkioita geenipankissa.

Entä elämä vesistöissä?

Tuotamme muun muassa tietoa kalakannoista, niiden kehittymisestä ja kalastusrajoitusten vaikutuksista. Kalastusta säädellään, jotta kalakantoja hyödynnetään kestävästi.

Teemme ruokakalojen valintajalostusta, jonka kautta kalanviljelijät saavat käyttöönsä terveitä ja nopeasti kasvavia poikasia ja mätiä. Lisäksi säilytämme kalageenivaroja emokalastoissa ja maitipankeissa.

Näin tuemme uhanalaista lajistoa ja edistämme kalastusmahdollisuuksia.

Ylikulutus ja vieraslajit aiheuttavat muutoksia luonnonvaroihin. Muutosten ymmärtäminen syineen ja seurauksineen auttaa meitä ennakoimaan muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan niihin.

Ymmärrys luonnonvaroista tukee sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa että kansalaisten hyvinvointia.

Päättäjät hyödyntävät tuottamaamme luonnonvaratietoa päätöksenteon tukena esimerkiksi talousmetsien monimuotoisuuden ylläpitämisessä. Kansalaiset voivat tarkistaa marjasatoseurannasta, millainen sato on luvassa ja milloin apajille kannattaa lähteä.

Seuraamme luonnonvarojen käytön kestävyyttä ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Ennen kaikkea työmme tavoitteena on, että suomalaiset luonnonvarat säilyvät elinvoimaisina pitkälle tulevaisuuteen ja että niitä koskevat päätökset perustuvat laadukkaaseen tietoon.

Logo: Luke - luonnonvarakeskus

Kuvat:

Luken arkisto, Janne Lehtinen, Panu Orell, Tapio Tuomela, Yrjö Tuunanen, Katja Tähjä, istock.